To the English Egodocument site

Edities op komst

Weest wel met alle menschen. De 'Kaapse brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh. Uitgave verzorgd door Dick de Mildt, ca. 800 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ca. 49,00 euro.

Gedurende de eerste helft van zijn leven nam De Jong (1762-1838) als marineman actief deel aan de historische gebeurtenissen van zijn tijd. Na zijn krijgstuchtelijke veroordeling en verbanning uit zijn vaderland en zijn gedwongen voortijdige pensionering beperkte zijn rol zich grotendeels tot die van rentenierend toeschouwer en commentator van het politieke en maatschappelijke leven. Uit die laatste periode stammen de hier gebundelde brieven, die hij schreef aan zijn dochter en schoonzoon die aan de Kaap woonden. Zelf woonde hij in Den Haag.

 

Poppo van Burmania (1603-1676), "Enege gedenckwerdege geschiedenissen tot naerichtinge der naekomelingen beschreven door jr. Poppo van Burmania dewelke hij eendeels gesien, over- ende bijgewesen is, anderdeels van geloefswerdege mannen gehoort ende verstaen heeft alles nae den olden stijl"

In dit geschrift doet deze Friese militair verslag van veldtochten tegen de Spanjaarden, Fransen en Zweden, zijn deelname aan een expeditie naar Lübeck, veldtocht op het eiland Fünen in 1659 en allerlei gedenkwaardigheden uit de loopbaan van de auteur, binnen- en buitenlands nieuws en notities betreffende ouders en andere familieleden. Uitgave voorbereid door Wiebe Bergsma.

 

Jan Alensoon, "Dag-register van een korte reys door eenige gedeeltens van Vrankrijk, Italie, Switserland ende Duytschland door mij mr. Jan Alensoon gedaan in de jaaren 1723 en 1724",

Deze Leidse jurist doet verslag van een reis waarbij hij vooral veel aandacht had voor muziekuitvoeringen en bezoeken bracht aan musici en componisten, onder wie Benedetto Marcello. Uitgave voorbereid door Helen Metzelaar.

 

Jan Willem Kumpel (1757‑1826), "Curriculum vitae van Mr. J.W. Kumpel". waarin deze Oranjegezinde dichter zijn opmerkelijke leven beschrijft met veel aandacht voor zijn omgang met Willem Bilderdijk. Uitgave voorbereid door Hanneke Ronnes.

 

Franciscus Lievens Kersteman (1728-na 1792), Het leven van F.L. Kersteman. De autobiografie van deze schrijver van romans en juridische werken geldt als een onbekend meesterwerk. Uitgave voorbereid door door Rietje van Vliet.